تبلیغات
ابهام سکوت وبلاگ حامیان و طرفداران تفکر پاک - اسخ دکتر مصطفی ملکیان به پرسش :شما مدرنیته را چگونه فهمیده اید؟

اسخ دکتر مصطفی ملکیان به پرسش :شما مدرنیته را چگونه فهمیده اید؟

"شما مدرنیته را چگونه فهمیده اید؟" این سوالی بود که دکتر مصطفی ملکیان در مراسم انجمن جامعه شناسی در تالار مطهری به آن پاسخ داد.آنچه در زیر می آید خلاصه ای از این سخنرانی است:

من 8 ویژگی عمده مدرنیته را که از خلال آنها این مفهوم را می فهمم توضیح می دهم.این ویژگی ها به شرح زیرند:انسان گرایی،انگیزه پیشرفت،مادی گرایی،عقل گرایی،تجربه و آزمون پذیری،برابریطلبی،فردگرایی،احساساتی گری. 

*انسان گرایی: 

انسان در ادبیات ما همیشه در معرض فریب بوده است که این فریب می توانسته از ناحیه ابلیس،دنیا،نفس و هوی باشد.چه طور می شود به چنین انسانی اعتماد کرد؟در ادبیات دینی مدام به ما می گویند که علم و قدرت شما قابل اعتماد نیست.بین معرفت و عمل آدمی در بسیاری موارد شکاف وجود دارد،ما گاهی آنچه را انجام نمی دهیم که درست می دانیم،چرا؟ادبیات دینی ما این شکاف را با فریبناکی پر می کند اما در اندیشه اخلاق مدرنهیچ کس چنین استدلالی را قبول ندارد.من از این ویژگی به انسان گرایی تعبیر می کنم.

*انگیزه پیشرفت:

ما در ادیان،انگیزه پیشرفت نداریم.دنیا مدام در حال پس رفت است و هر چه بخواهی انسان آرمانی را ببینی باید به عقب بازگردی.گذشته من بهتر از آینده ام است.در جهان نگری مدرن،ما کمتر مفهومی به نام جهنم داریم.تدین مدرن هم قائل به رحمت عام الهی است.مدرنیته می گوید ما داریم پیشرفت می کنیم و برای همین با جهنهم ناسازگار است.نمی شود گفت که ما داریم پیشرفت می کنیم و می رویم تا به جهنم برسیم!

*مادی گرایی:

مادی گرایی به معنای غفلت ورزیدن از ساحت هایی از وجود انسان است که مورد تاکید بلیغ انسان سنتی بوده است.ما در ادبیات جدید چیزی به نام نفس ویا روح نداریم.شما در هیچ کتاب روان شناسی ای این کلمات را نمی بینید در حالی که در ادبیات دینی آنچه بالاتر از همه است "روح" است.

 

*عقل گرایی:

شاید در اینجا این سوال مطرح شود که قدما هم به عقل قائل بوده اند پس منظور ما چیست؟ما در اینجا بیشتر،عقلانیت را مد نظر داریم.برای ما چیزی که فوق عقل بشری است واقعیتی شبح گونه دارد.در ادبیات دینی،هر واقعیتی که بالاتر از ساحت عقل است به میزان این فاصله، واقعی تر است مثلا مادیات،کمتر واقعی اند چرا که در حول تشخیص عقلند.این چیزی است که ما امروز به میزان مدرن شدنمان نمی توانیم قبول کنیم.ما امروزه برای اثبات یا نفی وجود هر چیز،دلیل و مدرک می خواهیم.

 

*تجربه گرایی:

در جهان نگری مدرن،ما به آزمایش معتقدیم.برای ما هیچ چیزی وجود ندارد که از آزمون آن واهمه داشته باشیم.هیچ چیز برای ما فوق آزمون و بی چون و چرا نیست.نتیجه این گزاره ها آن می شود که ما هیچ چیز را مقدس نمی دانیم.این ویژگی به این شکل در جهان گذشته وجود نداشته است.

 

*مساوات طلبی:

منظور ما از آن مساوات طلبی حقوقی نیست بلکه معرفتی است.یعنی امروزه ما حرف کسی را صرف پیر بودن،قدیس بودن و یا بنیان گذار بودن چشم بسته قبول نمی کنیم.اینکه من به دلیل آنکه شیخ فیلسوفانم پس شما باید نظرم را بپذیرید امروزه قابل قبول نیست.

 

*فردگرایی:

منظور از فردگرایی ان است که شخص معتقد باشد آنچه در نهایت مهم است تحصیل حقوق خودش است.نظام های حقوقی،سیاسی و قضایی نیز از ناحیه حقوق فردی ارزیابی می شوند.امروزه برای ما هویتی غیر از هویت فردی نمی تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد.ملت،قوم،نظام و هر هویت انتزاعی دیگر باید به حقوق فرد احترام بگذارد.برای همین است که در جهان مدرن،ادیانی که به هویت جمعی قائلند نسبت به ادیانی که مستقیما به سوی فرد می روند ناموفق ترند.

 

*احساساتی گری:

مبنای داوری های انسان مفهوم درد و رنج است.ادیان به جای آنکه به رفع درد و رنج فکر کنند یعنی به جای پرداختن به مفهوم "رفا" به دنبال نجات هستند.ما در ادبیات قدیم زیاد از واژه سعادت استفاده می کردیم و منظورمان از آن،مجموعه لذات حاصل از چند چیز بود.مثلا ارسطو می گفت هر کس زیبایی،ثروت و رفیق شفیق داشته باشد سعادتمند است.مدرنیته هم نظرش اینگونه است یعنی می گوید کار درست،کاری است که کمترین درد و رنج و بیشترین لذت را به همرا داشته باشد.مدرنیته می گوید بدترین چیزها درد و رنج است ولی ادیان چه می گویند؟ دوری از خداست.در ادبیات دینی ما به دنبال آنیم که از رحمت خدا دور نمانیم و هر کاری برای این منظور انجام می دهیم حتی اگر به قیمت درد ورنج ما باشد.در ادبیات دینی وقتی که کسی بیش از حد احساس شادی می کند می گوید نکند من به بزرگترین عذاب خدا دچار شده باشم؟این کجا و جهان نگری جهان مدرن کجا؟پروتستانیزم آهسته آهسته آمد و به دیدگاه های جهان مدرن نزدیک شد و بحث فراخناکی زندگی این جهانی و رضایت الهی را مطرح کرد یعنی از دیدگاه سنتی به مدرن،پل زد.البته در اینجا باید یادآور شوم که لذت،خود مفهومی وسیع است و می تواند توسط افراد تعریف شود یعنی ما لذات مادی و معنوی داریم ولی در هر اصل لذت هست.

 

*نتیجه گیری:

جهان نگری ای با این فاکتورها طبیعتا چاره ای جز پناه آوردن به علوم تجربی ندارد.ویژگی های مادی تمدن جدید نیز متاثر از این 8 فاکتور هستند که موتور محرکه مدرنیته و به عبارتی روح ان است.امروز بشر می خواهد تجسد هر چیزی را ببیند.بنابر آنچه در بالا گفتم نتیجه می گیرم که مدرنیته با تدین،قابل جمع نیست.البته این نکته را هم می گویم که من برای آموزش و بیان منظورم مجبور شدم که نمونه ای افراطی از مدرنیته را تشریح کنم که الزاما در دنیای واقع،به این شکل وجود ندارد.اما در پایان به این سوال هم اشاره می کنم که ما در کجا ایستاده ایم؟واقعیت قضیه آن است که آشنایی با این جهان بینی باعث شده که ما کمی به جهان نگری خود شک کنیم ولی من هیچ چیز از مدرنیته را در هیچ کجای این کشور نمی بینم.ما وجه تمدنی مدرنیته را وارد کرده ایم ولی وجه فرهنگی آنرا نه.ما یک کشور مدرنیم ولی فاقد فرهنگ مدرنیته.حال در مملکت ما اگز دین بخواهد با مدرنیته جمع شود چه باید کرد؟در این صورت،دین باید به یک ایدئولوژی تبدیل گردد که این هم با پیام خود دین ناسازگار است و هم در مقام عمل،فایده ای ندارد.حکومت دینی در روزگار مدرن یا باید نباشد و یا ایدئولوژیک باشد.وقتی مارکسیسم روی کار آمد و طرفداران بسیاری پیدا کرد عده ای از کشیشان برای کساد نشدن بازار خود آمدند و وعده های این جهانی دادند یعنی غایت ایدئولوژی سکولار را قبول کردند ولی وسایل آنرا نه.ما متاسانه در جهان اسلام هم داریم چنین اشتباهی را تکرار می کنیم.پیام اصلی دین،آباد کردن این جهان نیست،تکامل درون ماست ولی متاسفانه امروز،حکومت های دینی دارند وعده های مسلک های سکولار را می دهند.این وعده ها نه به حقند و به مطابق با مصلحت.برای رسیدن به آن اهداف،وسایل ما درست نیستند.برای رسیدن به هدف رفاه بدون شک ابزار آنها بهتر از ماست .اینجاست که حکومت دینی ،دین را نادرست تعریف می کند و شکست او نیز متاسفانه شکست دین تعبیر می شود.حکومت های دینی،اعلام برنامه را اشتباه کرده اند؛دین،روح آباد می خواهد نه جهان آباد.وقتی که اعلام برنامه اشتباه شد حال سیل سوال ها مطرح می شود ونظر دین را در مورد هر چیزی می خواهد. ضعف در این راستا هر چه بیشتر ما را از ساحت دین دور می کند.ما در این روش،وعده هایی را که دین نداده است به آن منتسب کرده ایم و این اشتباه است.این است که من معتقدم ایدئولوژیک شدن دین،خسارت های بسیاری را نسیب حکومت دینی و خود دین می کند.به همین دلیل در جوامع سکولار،به لحاظ فردی،افراد متدین ترند.در ساحت فردی هم وقتی که دین با مدرنیته جمع می شود جنبش های دینی جدید ایجاد می گردد که بخش هایی از ادیان نهاینه را تخریب کرده و حالت التقاطی دارند و سعی می کنند دیدگاه این جهانی به دین دهند.در ایران امروز،ما هم حکومت دینی می بینیم و هم جنبش های دینی جدید که از قضا هیچ کدام هم به دین وفا نمی کنند.


Where is the Achilles heel?
چهارشنبه 5 مهر 1396 04:53 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to return the prefer?.I am attempting to find issues
to enhance my web site!I guess its ok to use some of your ideas!!
What causes pain in the back of the heel?
شنبه 1 مهر 1396 12:53 ب.ظ
For newest information you have to visit world-wide-web and on world-wide-web I found this site
as a best website for latest updates.
What do you do when your Achilles tendon hurts?
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:37 ق.ظ
Thank you for every other informative blog. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal method?
I've a undertaking that I'm simply now operating on, and I have been at the
glance out for such info.
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 06:35 ب.ظ
Thank you, I have recently been searching for info about this topic
for a while and yours is the best I have discovered
till now. But, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning
the supply?
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:38 ق.ظ
You've made some good points there. I checked on the internet
to find out more about the issue and found most individuals will
go along with your views on this site.
Can you get an operation to make you taller?
شنبه 14 مرداد 1396 10:54 ب.ظ
Everyone loves what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!

Keep up the good works guys I've included you guys to our blogroll.
foot pain getting out of bed
چهارشنبه 21 تیر 1396 04:02 ب.ظ
You could definitely see your skills in the work you write.
The world hopes for even more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe.
All the time go after your heart.
mereweapon613.exteen.com
سه شنبه 20 تیر 1396 11:32 ب.ظ
Highly energetic post, I loved that bit. Will there be a part 2?
foot pain from heels
پنجشنبه 8 تیر 1396 07:25 ق.ظ
Loving the info on this site, you have done great job on the content.
foot pain side
چهارشنبه 31 خرداد 1396 12:14 ب.ظ
I'm very happy to read this. This is the type of manual that needs to
be given and not the accidental misinformation that's at the other blogs.
Appreciate your sharing this best doc.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 08:02 ب.ظ
Great blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using?
Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:19 ب.ظ
Wow, this post is fastidious, my sister is analyzing these kinds of things,
so I am going to tell her.
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 01:38 ق.ظ
Hello colleagues, pleasant piece of writing and nice
arguments commented at this place, I am truly enjoying by these.
بلاگ دایر
شنبه 5 اسفند 1391 06:17 ب.ظ
وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.

www.blogdir.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر